Проект за биогаз

 • The group integration CSTR

  Груповата интеграция CSTR

  Той се прилага за големи инсталации за производство на биогаз, които трябва да се управляват в различни региони или поотделно, и е по-способен за централизирано третиране на отпадъци и по-специализиран.

 • Floating gas storage tank

  Плаващ резервоар за съхранение на газ

  Често се използва за оборудване с големи промени в суровините. Моля, свържете се с нас, ако имате някакви изисквания.

 • Independent GFS tank

  Независим резервоар GFS

  Стъклените стопени стоманени резервоари се използват широко за съхранение на храни и питейна вода, пречистване на отпадъчни води, инженеринг на биогаз, съхранение на сух фасул, нефтохимическа и други индустрии.

 • Integration CSTR

  Интеграция CSTR

  Повечето от тях се използват в малки ферми (около 10000-20000 животни) и самостоятелно управлявани селскостопански продукти и от предприятия за преработка на продукти.

 • Separation CSTR

  Разделяне CSTR

  За земеделските предприятия и фермерите, Separation CSTR е най-добрият избор, с предимствата и удобството при експлоатация.