Твърдо-течен сепаратор

  • Solid-liquid separator

    Твърдо-течен сепаратор

    Биогаз, оборудване за аксесоари за отпадъчни води. За разделянето на твърди и течни вещества по-доброто изхвърляне на отпадъците е важна връзка в процеса на третиране.