Факлата

 • Biogas torch

  Факел за биогаз

  Биогаз, оборудване за аксесоари за отпадъчни води.

   Предмети за котиране

  100 кубически метра смесен комплект биогаз факел

  Индекс на работа:

  Обхват на горене на метан: 100m3 / h

  Съдържание на метанова влага: ≤6%  

  Съдържание на метан: ≥35% -55% (При съдържание на метан до 55%, горелката изгаря до 100m куб на час)

  Съдържание на сероводород: ≤50 ppm

  Механични примеси: ≤0,2%

  Основният газопровод за подаване на газ трябва да бъде не по-малък от DN40 (при условие на налягане 3kpa).