Система за пречистване на газ

 • Condenser

  Кондензатор

  Спецификациите според персонализираната ситуация се класифицират като материали от въглеродна стомана и емайл.

  Вид оборудване за пречистване на газ, специални изисквания и стандарти, моля да ни уведомите.

 • Dehydrater

  Дехидратор

  Спецификациите според персонализираната ситуация се класифицират като материали от въглеродна стомана и емайл.

 • Devulcanizer

  Девулканизатор

  Спецификациите според персонализираната ситуация се класифицират като материали от въглеродна стомана и емайл.

 • Fire Arrestor

  Арест на пожар

  Предпазно устройство за защита на безопасността на оборудването и предотвратяване на извънредни ситуации; моля, оставете съобщение, ако имате специални изисквания.

 • Integrated Purified Equipment

  Интегрирано пречистено оборудване

  Може да се раздели на материал от емайл и материал от неръждаема стомана. За различно съдържание на биогаз и произведени биогаз се избират различни видове.